Szerződésminta

Megbízási szerződés

Amely, létrejött egy részről:                                 lakik:                 , mint megbízó(k), más részről: Laták János vőfély, mint megbízott (adószám: 61611128-1-51), lakcím: 7100 Szekszárd, Vak Bottyán utca 4. Tel: 06308368483 között az alábbi feltételekkel:
1. A megbízó, megbízza a megbízottat a      -én tartandó esküvő és lakodalom vőfélyként történő levezetésével. A megbízott, a lakodalom levezetését tiszteletdíjért vállalja. A tiszteletdíj bruttó összege .-Ft, azaz  forint–, amely összeghez 0.- Ft fuvarköltség kerül felszámításra. A megbízó a szándéka megerősítésére   10.000.-Ft, azaz tízezer forint foglaló kifizetését vállalja, amely része a tiszteletdíj összegének. A megbízott a lakodalom napján a tiszteletdíj teljes összegéről készpénzfizetési számlát állít ki, amelyet a megbízó(k) részére kérés nélkül átad. A megbízó a – foglaló összegével csökkentett- tiszteletdíj összegét, a megbízott lakodalomból történő távozásakor készpénzben egyenlíti ki.
2. A megbízott a megbeszélt koreográfia, valamint egyéni kérések alapján, a legjobb tudása szerint kell a lakodalmat levezetnie.
3. A megbízási szerződés, akkor lép hatályba, amikor a szerződés egy példánya, valamint a foglaló megérkezik a megbízott 00000000-00000000-00000000 számú számlájára.
4. Amennyiben a foglaló a szerződés kézhezvételétől számított 10. napon belül nem érkezik meg a megbízott számlájára, a szerződés tárgytalannak tekintendő.
5. A lakodalom levezetésével kapcsolatos megbeszélést az esküvő előtt legkésőbb két hónappal, de a meghívók kiküldése előtt kell megtartani a szerződő felek által korábban egyeztetett helyszínen.
6. A megbízott a lakodalom napján, a megbeszéltek alapján, időben köteles megjelenni a megbízó által megadott helyszínen. Megrendelő telefonszáma / email cím:
7. A megbízott a lakodalmi ünnepségen alkoholt nem fogyaszthat.
8. A megbízó a szerződést harmadik személy részére nem adhatja ki.
9. A szerződés felmondása: Amennyiben a megbízó részéről történik, akkor a foglaló összege a megbízottnál marad.
10. A megbízott a szerződést nem mondhatja fel, csak „vis major” esetében, amely előre nem látható okból történik, és a szerződésben vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni. Ebben az esetben, a foglaló összegét a mindenkor hatályos Ptk. vonatkozó szabályai szerint, köteles a következő munkanapon a megrendelő részére visszaküldeni.
11. A szerződés minősített felmondása: Amennyiben a megbízó, a szerződéstől a lakodalom időpontja előtt kettő hónapon belül eláll – kivéve a „vis major” esetét–, akkor tiszteletdíj 80 %-át, a helyszíni lemondás esetén 100%-át köteles kifizetni a megbízott részére.
12. A szerződő felek vitás kérdéseket megpróbálják békés úton rendezni. Az irányadó jogszabály a Polgári Törvénykönyv, jogi vita esetén a Szekszárdi Járásbíróság az illetékes.

Kelt: Szekszárd,